Get the Flash Player to see this player.

Tiské stěny

tiské stěny

Tiské stěny jsou přírodním útvarem pískovcových skal. Spadají do území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, v rámci které jsou navíc chráněny jako přírodní památka. Původní pískovcová tabule stará cca 90 miliónů let se zde v průběhu historie vlivem pohybů zemské kůry a povětrnostních vlivů změnila na území skalních stěn, kaňonů a bizarních pískovcových věží, roklí, převisů a jeskyní. Celá oblast, rozlámaná sytémem navzájem kolmých puklin, vytváří hustou síť úzkých soutěsek a roklí se širšími prostranstvími, připomínající scenérie malého městečka s ulicemi a náměstíčky. Mnoho z těchto bizarních útvarů inspirovalo lidskou fantazií a získaly tak své jména jako jsou Napoleonova bota, Slon s nákladem, Havraní hnízdo a další. Tiské stěny se dělí na na několik částí : Velké stěny, Malé stěny, Hřebenové stěny, Bürschlické stěny a Stěny za cestou. Procházejí jimi prohlídkové trasy a naučná stezka. Turistický okruh vedoucí na vrcholu Údolních stěn, obrácených k jihu do otevřené krajiny, nabízí jedinečné výhledy na České středohoří. Pokud si budete chtít tento unikátní skalní labyrint alespoň trochu prohlédnout, pak počítejte s tím, že Vám to zabere nejméně 2 hodiny pro jeden okruh. Hlavní vstup do Tiských stěn najdete u kostela svaté Anny a horolezecké prodejny "cafe Refugio" První horolezecké výstupy se zde odehrály již na počátku 20. století.

Historie Tisé

V dávných dobách bylo skalní bludiště opředeno řadou tajemných mýtů a pověstí. Do oblastí, kde dnes čile vzkvétá turistický ruch, se dříve lidé báli vkročit. O tomto místě se vyprávěla pověst o francouzském šlechtici Leduquinovi a zlých skřítcích, kteří sypou do kapes bludné koření, aby tak bylo zabráněno každému, kdo na toto území chtěl vstoupit bez doprovodu průvodce. Teprve koncem 18. století, kdy se začal měnit pohled člověka na přírodu, začala oblast Labských pískovců navštěvovat řada cestovatelů - zpočátku především básníci, šlechtici, malíři, či vědci. Rozvoj turistiky, jako nového způsobu trávení volného času a poznávání krajiny, tak výrazně změnil i život místních obyvatel. Vesnické obyvatelstvo zprvu hledělo s nedůvěrou na podivné návštěvníky, vstupující bez bázně do zakletých skal. Počáteční nedůvěra se však rychle rozplynula při vyhlídce na nové zdroje obživy a starousedlíci se přizpůsobili turistům, jak jen to bylo možné. Začali stavět hostince, turistické stezky, stánky nebo se nechávali najmout jako průvodci. Zákaz vstupu bez průvodce byl zrušen s ustanovením republiky v roce 1918. Skalní město Tisá bylo postupně upravováno, vybavováno schůdnějšími cestami, na exponovaných místech zábradlími a postupně zpřístupňováno.

Letopisy Narnie z produkce studia Walt Disney Pictures

Film Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice a skříň z produkce studia Walt Disney Pictures se natáčel na třech kontinentech, filmaři navštívili Velkou Británii, různé kouty USA, Nový Zéland, Polsko a také Českou republiku - především skalní město v Tisé.
V prvním díle, který se v Tisé natáčel, se čtyři sourozenci - Lucinka, Edmund, Zuzana a Petr během hry na schovávanou dostanou pomocí magické skříně do jiného světa – Narnie. Zde pak místním obyvatelům - mluvícím zvířatům, skřítkům, faunům, kentaurům a obrům v čele se lvem Aslanem pomáhají porazit Bílou čarodějnici. Ta celou říši přikryla sněhovou pokrývkou a zakázala slavit vánoce. Skalní město v Tisé a okolní příroda je unikátním přírodním útvarem, který je v zimě pokryt desítkami centimetrů sněhu.

Právě kvůli bohaté sněhové pokrývce a zdejšímu prostředí fantaskních pískovcových stěn si Andrew Adamson vybral Tisou. Právě zde Lucinka navštíví jeskyni fauna Tumnuse a všichni čtyři sourozenci poprvé cestou přes skalní most pohlédnou na nekonečné lesy Narnie (jako most je ve filmu použita Pravčická brána z nedalekého Česko-Saského Švýcarska). Filmová adaptace vznikala po několik let. Režisér Andrew Adamson dbal především na to, aby se filmové ztvárnění Narnie co nejvíce podobalo světu, jenž si S. C. Lewis vysnil na stránkách svých slavných knih.

Kniha Letopisy Narnie - Lev, čarodějnice a skříň umožnila milionům čtenářů navštívit říši fantazie. Skutečnou krajinou pohádkově krásné Narnie se můžete projít i vy, možná, že cestou Tiskými skalami na vás za zasněženým stromem zamrká pan Tumnus.

Historie horolezetví v Tiských stěnách

První pískovcové výstupy téměř všude v Čechách začínají podnikat němečtí lezci ze sousedního Saska. Nejinak je tomu i v těchto skalních oblastech, které byly součástí Sudet. Do druhé světové války se v zápisech objevují jen německá jména. A do té doby byly také objeveny a zlezeny nejvýznamnější věže Sloní sloup /1907/, Strážce Tiských stěn /1908/ a významná dominanta věž Doga /1908/. V roce 1910 to bylo více vrcholů : Tiská jehla, Sportovní věž, Jánusova hlava, Květnová věž, Trůn, Tlouštík, Slon a Kutrovy věže, které byly oblíbeným cílem německých lezců i v následujících letech. V této době se nejčastěji objevují v zápisech ve vrcholových knížkách jména Karl Ulrich a Hans Neuber. V roce 1913 Walter Hahn vystupuje jako první na Rájskou a Zlomiskovou věž v dnešním modřínu.

Zeměpisné údaje a užitečné informace :

  • nadmořská výška : 613m
  • rozloha : 99,56 ha
  • výška stěn : až 50m
  • GPS vstupu : Loc: 50°47'15.83"N, 14°1'44.07"E

Fotogalerie Tiských stěn

Tiské stěny - Dvojitá Věž Tiské stěny - Hřebenové věže Tiské stěny - Hubený doktor. Tiské stěny - Jánusova hlava. Tiské stěny - Tlouštík. Tiské stěny - Velké stěny

ODKAZY    Lezecká výstroj     Školení výškové práce     Horolezecká škola       

 

© Copyright 2009 Na Kovárně s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Design by www.Vanavi.cz